UW WONING

ALLES OVER UW BRANDVERZEKERING

Uw woning biedt u onderdak, uw thuis geeft u zekerheid. De brandverzekering geeft dekking in geval van zaakschade. Hierbij wordt jouw patrimonium – en bijkomend je aansprakelijkheid ten opzichte van derden – verzekerd tegen een aantal gevaren. Of je nu eigenaar of huurder bent, bouwt of verbouwt, de brandverzekering is in zulke gevallen vaak een noodzakelijk kwaad waar je niet onderuit kan. Aan de andere kant ben je maar wat blij wanneer je bij brand- of andere schade kan terugvallen op een goede verzekering.

Let wel op, de gevaren waarvoor je verzekerd bent, variëren van verzekeraar tot verzekeraar. Wij als onafhankelijk makelaar staan u graag bij met raad en daad om hier een goede kijk op te krijgen.

BASISDEKKINGEN BRANDVERZEKERING

Brandschade

Onder deze dekking vallen volgende situaties:

  • brand,
  • ontploffing of
  • implosie en roet- of rookschade.

Je bent ook verzekerd tegen schade door een blikseminslag. Een brandpolis voorziet eveneens een vergoeding voor reddingskosten.

Waterschade

Voor de waterinsijpeling door het dak, huiszwam en schade door het wegvloeien van water (aquarium, waterbed…) zijn gedekt. Waterschade door een lek is verzekerd. Vorstschade door een defecte verwarmingsinstallatie is ook verzekerd.

Waarop moet je letten?

  • Schade door infiltratie van grond- of regenwater of opstijgend vocht is niet verzekerd.
  • Vorstschade aan leidingen indien u bij koud weer niet verwarmt is niet verzekerd.
Stormschade

Schade door een storm, hagelbui, sneeuw- of ijsdruk is verzekerd. Schotelantennes, tuinmeubelen en carports zijn ook gedekt. Zelfs stevig verankerde kinderspeeltuigen.

Glasbraak

Het breken of barsten van ruiten en spiegels is gedekt. Tussenkomst voor vitrokeramische kookplaten en inductieplaten, het ondoorzichtig worden van isoleerbeglazing door condensatie in de isoleerruimte. Geïntegreerde zonnepanelen zijn automatisch verzekerd, (ook tegen diefstal).

Elektrisch
  • Indien uw toestel (privégebruik) onherstelbaar beschadigd is, ontvangt u een nieuw toestel.
  • Schade aan voedingswaren als gevolg van het onverwacht uitvallen van of een storing aan een koelkast of diepvriezer is verzekerd.
  • De schade aan elektrische toestellen en installaties als gevolg van een kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning of inductie is verzekerd.
Diefstal

‘Diefstal’ zit niet standaard in de brand- verzekering en is dan ook een optionele waarborg. Mocht deze dekking dan toch afgesloten worden, zal je verzekerd zijn voor inboedeldiefstal en inbraakschade. Wel zijn er bij vele maatschappijen tal van formules in tussenkomst waaruit gekozen kan worden. Een extra wat vermeld kan worden dat deze dekking ook geldt als je op straat bestolen wordt. (alleen indien agressie en met een bepaald limietbedrag). Diefstal uit een garage op een ander adres is ook verzekerd. Wel zal een maatschappij diefstalschade enkel vergoeden indien bewezen kan worden dat de woning regelmatig bewoond was en indien het huis onbewoond was op het moment van diefstal, alle de ramen en deuren volledig afgesloten waren.

Extra

Studentenkot verzekerd in je brandpolis
Als je zoon of dochter op kot gaat, dan is een brandverzekering uiteraard nodig. Niet enkel voor de inboedel, maar ook om de huurdersaansprakelijkheid te dekken. Toch nemen vele maatschappijen de dekking van deze risico’s op in hun brandverzekering zodat de kinderen als kotstudent automatisch hierdoor verzekerd in brandpolis van hun ouders.

SCHULDSALDOVERZEKERING BIJ EEN LENING: EEN MUST

Sluit je een hypotheeklening af, dan onderschrijf je best ook een schuldsaldoverzekering. Als je partner of jij zelf overlijdt voor het einde van je lening, dan betaalt de verzekeraar (een gedeelte van) de resterende leninglast terug.

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 70 20 54 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.