VERZEKERINGEN

VOOR ONDERNEMINGEN

Brandverzekering

Het omvat in veel gevallen de gebouw(en) op zich, de inboedel en een bijhorende machinepark dat men optimaal wilt beschermd zien tegen schade of inbraak. Een verzekering op uw maat is van cruciaal belang.

Lees verder

Burgerlijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf voor de financiële gevolgen bij het veroorzaken van schade aan anderen. Dit kan materiële schade zijn aan goederen of gebouwen van uw klant …

Lees verder

Arbeidsongevallen

Niets gaat boven uw gezondheid en die van uw werknemers. U steeds verzekerd weten van de juiste polis in de nasleep van een ongeval of een ziekte, is een belangrijke stap naar een spoedig herstel.

Lees verder

Wagenpark

Het is aan te raden ook het wagenpark op maat te verzekeren waarbij rekening gehouden wordt met blootstelling aan bepaalde risico’s voor zowel de bestuurders als het voertuig zelf.

Lees verder

Bedrijfsschade

Voor de bescherming van hun patrimonium onderschrijven bedrijfsleiders een brandverzekering ter dekking van de materiële schade aan de bedrijfsgebouwen, inboedel, materieel en koopwaar, en …

Lees verder

Transportverzekering

Vooral als uw bedrijf goederen met een grote waarde laat vervoeren is het aan te raden een goederenverzekering of transportverzekering af te sluiten.

Lees verder

Beroepsaansprakelijkheid

Voor bepaalde beroepen verzekert deze waarborg niet alleen de schade veroorzaakt aan derden in het kader van de beroepsactiviteit, maar eveneens de schade die het gevolg is van de beroepsactiviteit zelf.

Lees verder

Gewaarborgd inkomen

Een langdurige arbeids-ongeschiktheid komt heel hard aan en de tegemoetkoming van de sociale zekerheid is vaak ontoereikend. De eerste maand ontvangt u als zelfstandige helemaal niets.

Lees verder

Pensioenopbouw

U heeft de keuze tussen de Individuele Pensioentoezegging ( IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ontdek de waarborgen en voordelen van beide pensioenopbouw formules.

Lees verder

Rechtsbijstand

Binnen de dekking aansprakelijkheid kunt u een beroep doen op juridische bijstand om uw rechten te doen gelden in geschillen die verband houden met de exploitatie, de goederen of de werken van uw onderneming.

Lees verder

Wij houden u graag op de hoogte

Wij houden u graag via onze blog en social media op de hoogte van onze nieuwe plannen en de laatste ontwikkelingen inzake nanking, financieel advies, verzekeringen, …

Vergeet niet u zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 70 20 54 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.