UW PENSIOEN

GELUKKIG LEVEN WE VEEL LANGER DAN VROEGER

De vergrijzing van de bevolking is volop aan de gang én het aantal gepensioneerden wordt steeds maar groter. Hierdoor zullen tussen 2020 en 2030 de totale uitgaven van ons wettelijk pensioen dermate toenemen dat de uitgaven van onze sociale zekerheid flink onder druk komen te staan. Wat gaat de overheid doen om dit probleem aan te pakken. Het Zilverfonds is voor al de gepensioneerden maar een mager potje en kan nauwelijks voor 6 maanden pensioenen uitbetalen!

 

Ons advies: Als je pensioenleeftijd eraan komt, zal je wettelijk pensioen waarschijnlijk niet volstaan om je huidige levensstandaard aan te houden. Je doet er dus goed aan om zelf de touwtjes in handen te nemen en een pensioen op te bouwen voor later, terwijl je ondertussen geniet van een zeer interessant fiscaal voordeel. De overheid rekent meer en meer op u om mee te sparen zodat u ook na uw pensioen uw levensstandaard op peil kunt houden.

Welke manieren bestaan er vandaag op de markt om (fiscaal) te sparen voor onze toekomst?

Pensioensparen

Het pensioensparen is fiscaal interessant. Ieder jaar bepaalt de overheid het maximumbedrag dat u kunt storten. In 2014 bedroeg dit €940 op jaarbasis. Voor het volledige bedrag dat u mag sparen, krijgt u hier in het volgende belastingsjaar 30% van terug onder de vorm van een teruggave.

Pensioensparen kan zowel gedaan worden onder de vorm van tak 21, wat een veilige en gewaarborgde formule is, als onder de vorm van tak 23 waarbij er gebruik gemaakt wordt van fondsen, gekoppeld aan aandelen en obligaties. Deze laatste formule is niet gewaarborgd waardoor de spaarder een bepaald risico loopt. De wet zegt dat elk pensioensparen moet lopen tot de 65ste verjaardag, korter mag niet. Wel zegt de wet dat de duur minimum 10 jaar moet zijn.

Heeft u overige vragen omtrent pensioensparen, maak met ons een afspraak en wij leggen dit graag voor u uit.

Langetermijnsparen

Het langetermijnsparen kan vergeleken worden met pensioensparen. Ook hier weer bedraagt het fiscale voordeel immers 30 % van de gestorte premie.

In 2015 kan u tot €2.260 per jaar sparen met langetermijnsparen. Hoeveel dit maximumbedrag voor u bedraagt, hangt af van uw beroepsinkomen. Het maximale spaarbedrag dat u fiscaal kunt vrijstellen is 169,20 euro + 6 % van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Ook zijn de spaarformules vergelijkbaar met pensioensparen en kan dit zowel met een gewaarborgd rendement als met fondsen. Enigste nadeel is dat het fiscaal voordeel van langetermijnsparen samenvalt in de pot voor de aftrek van uw hypothecaire lening en voor de premies die u betaalt voor een schuldsaldoverzekering. Men kan stellen dat zolang uw krediet loopt, men geen fiscale aftrek kan genieten voor het langetermijnsparen, wat niet wegneemt dat er hier wel gespaard in kan worden.

Heeft u overige vragen omtrent langetermijnsparen of wenst u een offerte, maak met ons een afspraak en wij leggen dit graag voor u uit.

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 70 20 54 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.