BIJ ONGEVALLEN

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Een persoonlijk ongevallenverzekering verzekert

  • alle persoonlijke ongevallen zowel in het beroeps- als in het privéleven.
  • een kapitaal in geval van overlijden
  • een kapitaal in geval van blijvende invaliditeit
  • een vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • de terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds.

 

Extra voordelen:

  • Een vrije keuze van de verzekerde bedragen: deze zijn niet langer verbonden met de beroepsinkomsten maar kunnen- per waarborg!- vrij gekozen worden.
  • Uitbreiding van het begrip “ongeval”: ook hernia’s, spierscheuren en spierverrekkingen, verzwikkingen en ontwrichtingen die het rechtstreekse gevolg zijn van een intense fysieke inspanning en die zich op een plotse en onmiddellijke manier voordoen, zijn gedekt!
Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 70 20 54 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.