PENSIOENOPBOUW ZELFSTANDIGEN

IPT - Individuele Pensioentoezegging - Zelfstandigen

De Individuele Pensioentoezegging ( IPT) zorgt voor:

 • een fiscaal aftrekbaar interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen
 • een bescherming bij vroegtijdig overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

Uw onderneming zorgt voor:

 • de volledige financiering van het pensioenplan en kan de bijdragen in mindering brengen als beroepskost.

Deze formule kan enkel voor zelfstandige mandatarissen van vennootschappen met regelmatige en maandelijkse bezoldigingen.

 

Voordelen

 • de premie is aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap;
 • u krijgt een mooie gegarandeerde interestvoet en daar bovenop een jaarlijkse winstdeelname, afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij
 • de bedrijfsleider/mandataris kan op een fiscaalvriendelijke manier geld uit de vennootschap halen
 • zekerheid voor de bedrijfsleider bij eventueel faillissement van de vennootschap
 • een loonsverhoging met hetzelfde bedrag als de premie voor de IPT zou aan 8% netto belegd moeten worden om hetzelfde rendement te halen!

 

Waarborgen

 • aanvullend pensioen gefinancierd door uw vennootschap;
 • een kapitaal bij overlijden;
 • eventueel extra opties waaronder :
 1. premieteruggave: is terugbetaling van de premie bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
 2. invaliditeitsrente
 3. (verkeers)ongevallenverzekering.
VAPZ - Vrij aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kan elke zelfstandige genieten

 • van onklopbare verminderingen van belastingen
 • van de sociale bijdragendoor een comfortabel aanvullend pensioen op te bouwen.

 

Meer winst op de sociale bijdragen

 • Sinds 01/01/2008 zijn alle zelfstandigen gedekt voor de kleine risico’s (doktersbezoek, apotheek, tandarts…) en dit zonder wachttijd.
 • Deze wijziging gaat samen met een verhoging van het % van sociale bijdragen van toepassing op de eerste schijf van uw inkomsten (22% in plaats van 19,65%).
 • Door het inkomen te verlagen via de aftrek van een VAPZ-bijdrage resulteert dit in een nog aanzienlijkere vermindering van de sociale bijdragen! Namelijk een vermindering van 22%.

 

Meer pensioen

Bij pensionering ontvangt u als zelfstandige het opgebouwde kapitaal.
Geen overbodige luxe want het wettelijk pensioen voor zelfstandigen bedraagt gemiddeld slechts 750 EUR per maand!

 

Meer pensioenkapitaal

Een VAPZ wordt zeer gunstig belast: geen belastingen op de bijdragen tijdens de duur van het contract en bij pensionering wordt het meest voordelige taxatieregime toegepast!

 

Meer rendement

Het V.A.P.Z. biedt niet enkel fiscale voordelen, het levert ook een zeer aantrekkelijk rendement op.

 

Groepsverzekering

 • een interessant extralegaal pensioen en voor uw KMO een aantal onmiddellijke voordelen oplevert.
 • En dat alles aan interessante voorwaarden waardoor een groepsverzekering voordeliger is dan een loonsverhoging !

 

Voordelen voor uw bedrijf

 • Een essentieel voordeel bij het rekruteren en motiveren van uw personeel
 • Fiscale optimalisatie van het salarispakket van uw medewerkers: meer netto voor uw personeel zonder uw eigen budget te moeten verhogen
 • Concurrentiële verloning van uw personeel
 • Een flexibele oplossing die zich aanpast aan de noden van uw KMO
 • Een fiscaal interessante investering
 • Een bijzonder eenvoudig en gebruiksvriendelijk online beheer

 

Voordelen voor uw werknemers

De zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen, dankzij u

 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan
 • Een voordeel bij het verwerven of verbouwen van onroerend goed

Dankzij uw groepsverzekering kunnen uw medewerkers hun dromen rond kopen, bouwen en verbouwen waarmaken. Ze kunnen immers een deel van het netto gespaarde bedrag als voorschot opvragen om een zwembad, een verandaÖ te bouwen. Hun pensioenplan kan ook worden gebruikt als waarborg voor een hypothecair krediet om onroerend goed te verwerven binnen de Europese Unie.

 • Uitstekende waarborgen (voor henzelf en hun naasten) bij arbeidsongeschiktheid of overlijden
 • De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen in functie van hun prioriteiten en hun familiale situatie
Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 70 20 54 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.