AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

BESCHERM UW BEDRIJF BIJ SCHADEGEVALLEN

Een moment van onoplettendheid, een beschadigd product, een fout van u of van een van uw medewerkers: dit alles kan zeer ernstige gevolgen hebben en zelfs uw toekomst in gevaar brengen.

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf voor de financiële gevolgen bij het veroorzaken van schade aan anderen. Dit kan materiële schade zijn aan goederen of gebouwen van uw klant of van anderen, of lichamelijke schade. Deze polis vergoedt de slachtoffers in uw plaats.

 

Wat waarborgt de burgerlijk aansprakelijkheid voor zelfstandigen en bedrijven (BA Uitbating genoemd)?

  • de B.A. Uitbating: die de schade aan derden in het kader van uw beroepsactiviteit verzekert
  • de B.A. Na Levering: die de schade aan derden verzekert door uw producten nadat deze geleverd werden of door uw werken nadat ze uitgevoerd werden
  • de B.A. Toevertrouwd Voorwerp: die u verzekert indien u een goed beschadigt dat een klant u toevertrouwd heeft om het te herstellen

En om u een optimale bescherming te garanderen raden wij u ten zeerste aan de verzekerde kapitalen tot 1,5 miljoen EUR voor lichamelijke en stoffelijke schade gemengd te verzekeren.

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 70 20 54 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.