BIJ ONGEVALLEN

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Een persoonlijk ongevallenverzekering verzekert

  • alle persoonlijke ongevallen zowel in het beroeps- als in het priv√©leven.
  • een kapitaal in geval van overlijden
  • een kapitaal in geval van blijvende invaliditeit
  • een vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • de terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds.

 

Extra voordelen:

  • Een vrije keuze van de verzekerde bedragen: deze zijn niet langer verbonden met de beroepsinkomsten maar kunnen- per waarborg!- vrij gekozen worden.
  • Uitbreiding van het begrip “ongeval”: ook hernia’s, spierscheuren en spierverrekkingen, verzwikkingen en ontwrichtingen die het rechtstreekse gevolg zijn van een intense fysieke inspanning en die zich op een plotse en onmiddellijke manier voordoen, zijn gedekt!